Sidhuvudbild

21-DAGARSBÖNEN 2022

Inför 2022 planerar vi en ny TREVECKORSBÖN för vårt land enligt förebild från Daniels bön som det berättas om i Daniels bok kapitel 10. Där Daniel bad i 21 dagar för Guds rikes utbredande.

För att vi ska kunna nåt ut till så många som möjligt att vara med i bön behövs ekonomiska resurser för att kunna annonsera och skicka ut olika typer av information.

Därför har vi nu startat en insamling för denna bönesatsning 2022, som kommer att äga rum mellan den 20 juni till den 10 juli på plats på Sopperogården i Övre Soppero och i hela vårt land parallellt.

- Under april 2021 har det inkommit:....... .....100 kr................Totalt: 100 kr
- Under maj 2021 har det inkommit...............130 kr...............Totalt: 230 kr
- Under juni 2021 har det inkommit................500 kr...............Totalt: 730 kr
- Under juli - nov 2021 har det inkommit......9 665 kr..............Totalt: 10 395 kr
- Under januari 2022 har det inkommit..........100 kr...............Totalt: 10 495 kr
- Under februari 2022 har det inkommit........100 kr................Totalt: 10 595 kr
- Under mars 2022 har det inkommit....................100 kr........Totalt: 10 695 kr

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5