Sidhuvudbild

Bönegrupper

BÖNEGRUPPER

Varje torsdag är Slättenkyrkan i Norrahammar öppen för bön mellan kl 16.30-17.30 Väkomna!

Adress: BÖNETÅGET, Spånhultsvägen 2, 562 31 Norrahammar E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5