Sidhuvudbild

BÖNERESOR 2020

SOMMARENS BÖNERESA TILL ÖVRE SOPPERO OCH TRERIKSRÖSET

Denna resa kommer inte enligt de ursprungliga planerna att genomföra med tåg. Det blir istället en mindre resa med buss, 31/7 - 8/8. Just i skrivande stund (24 juni) är det ca 15 personer som kommer att samlas för bön i Den Gode Herdens kyrka i Övre Soppero.

Eftersom gränserna till Norge och Finland är stängda (och verkar förbli så ett bra tag framåt) så kommer vi inte att ha någon bönedag vid Treriksröset.

Vi planerar att koppla ihop hela landet under årets bönevecka. Samtidigt som vi är på plats i Övre Soppero och ber så kommer många att vara förenade i en bönevakt runt om i hela vårt land. Bönelistan där man kan teckna sig för bön finns redan utlagd av Magnus Lager på Bönetågets Hemsida under rubriken: ”Torsdagsbönen” Bön under augusti månad, den 2-6 augusti. Där kan ni uppmana vänner och bekanta att teckna sig för en bönetimma. För en egen inloggning till Bönerummet kontakta Magnus Lager genom att skicka ett mail till: bonetaget@telia.com så lägger han in en behörighet till er så kan ni sedan skriva in era egna bönetider.

För programmet under veckan gäller att så långt det är möjligt att vi följer det program som vi tidigare skickat ut i årets bönefolder:
08.00 Frukost
09.30 Morgonbön, undervisning och förbön
11.00 Förmiddagskaffe
11.30 Förbönspass
13.00 Lunch
14.00 Fri tid för stillhet och vila, bönevandring, frivilligt arbete på gården etc.
16.30 Eftermiddagskaffe
17.00 Förbönspass
18.30 Kvällsmat
19.30 Kvällssamling med undervisning och förbön
21.00 Eftersits med kaffe & te

Förbönsledare är i år: Daniel Lundstedt från Taberg och Magnus Lager från Färjestaden.BÖNEHELG I SÖDRA KALMAR LÄN OCH ÖSTRA BLEKINGE

Helgen den 12-13 september 2020 har vi fått en inbjudan att göra en böneresa till södra Kalmar län och östra Blekinge. Våra förbönsledare och värdar under denna helg är Magnus Lager och Lisa Ahlström.

OBS! Bönehelgen kan bara bli av om Covid19-läget förbättras så mycket att Folkhälsomyndigheten kan häva restriktionerna för begränsningen av storleken på folksamlingar, samt att de berörda församlingarna under resan känner sig trygga med att ha samlingarna i sina kyrkor.

Lördag 12 september
07.30 Avfärd från Nässjö.
08.30 Avfärd från Norrahammar.
12.00 Lunch i Torsås.
14.00 Bön i Fågelmara Missionskyrka.
16.30 Bön i Frikyrkan Jämjö. Fika.
19.00 Bön i Skärgårdskyrkan. Tvistens frikyrkoförsamling med. Kvällsfika.
21.30 Övernattning på Olsängsgården.

Söndag 13 september
08.00 Frukost.
09.30 Avfärd från Olsängsgården.
09.45 Kortare bönestopp vid Litauenhjälpen och Filadelfia Brömsebro.
11.00 Bönegudstjänst i Torsås Missionskyrka. Kyrklunch. Brömsebro Filadelfia och Gullabo Sion med.
13.30 Efter gudstjänsten bönevandring i Torsås.
15.00 Hemfärd. Kortare bönestopp vid Gullabo Sion.
18.30 Ankomst Norrahammar.
19.30 Ankomst Nässjö.

Anmälan: Bussresa från Norrahammar-Blekinge T&R inklusive logi kommer att kosta 1 000 kronor. Maten under dagarna tillkommer som självkostnadspris. Sista anmälningsdag 15 augusti. Anmälan görs till Magnus Lager, 070-523 84 14, e-post: magnus.lager@outlook.com, eller bonetaget@telia.com. Eller via post till: BÖNETÅGET, c/o Magnus Lager, Gullvivegatan 5 C, 386 32 Färjestaden.

Avgiften betalas in på Bönetågets PlusGirokonto: 140 34 23-5. På talongen anger ni: ”Böneresa Blekinge 2020”. OBS! Vänta med att betala in avgiften tills vi vet att resan säkert blir av.

OBS! Bönevakt varje torsdag hela året mellan kl 06.00-24.00! Maila in din bönetid till: magnus.lager@outlook.com (bonetaget@telia.com).

Adress: BÖNETÅGET, Fasanvägen 3, 562 32 Norrahammar - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5