Sidhuvudbild

BÖNERESOR 2021

Aktuella Böneresor:

De böneresor som Bönetåget har planerat för året kommer att genomföras beroende på hur smittspridningen för covid-19 är vid resetillfället samt hur bra vaccinationerna mot pandemin kan genomföras.BÖNERESA TILL NATIONALDAGSBÖN VID HASSELAKORSET

Lördag-måndag 5-7 juni 2021 planerar Bönetåget att göra ett nytt försök med en böneresa till Hasselakorset vid nationaldagen. Mer information om resan kommer under första delen av år 2021.BÖNERESA TILL DEN GODE HERDENS KYRKA I ÖVRE SOPPERO

Välkomna att följa med på vår ordinarie böneresa upp till Övre Soppero och Treriksröset den 2-10 AUGUSTI 2021 med Tältmöten. Avresa från Slättenkyrkan i Norrahammar på måndagsmorgonen den 2 augusti kl. 08.00 och åter tillbaka till Norrahammar, tisdagen den 10 augusti på kvällen. Förbönsledare är Rune & Iris Andersson och Magnus Lager. Lovsångsledare är: Annika Widerstedt. Sista anmälningsdag är den 1 juni.

Mer information finns i bönefoldern som är utskickad till Bönetågets kontaktnät. Har du inte fått den, skicka då en E-post till: bonetaget@telia.com, så sänder vi dig bönefoldern som en pdf-fil.BÖNEHELG I SÖDRA KALMAR LÄN OCH ÖSTRA BLEKINGE

Helgen den 11-12 september 2021 planerar vi att göra en böneresa till församlingar i östra Blekinge, och till Torsås kommun i sydöstra Kalmar län. Mer information kommer!BÖNERESA TILL SÖRGÅRDEN VÄRMLAND

Välkommen med på en böneresa till den kristna Ashram-rörelsens gård Sörgården, vid Kil i Värmland, fredag-söndag 1-3 oktober 2021 (tidigare planerade vi resan till 7-9 maj 2021 men pga. coronaläget blir oktober ett bättre resealternativ) . Mer information kommer!


OBS! Bönevakt varje torsdag hela året mellan kl 06.00-24.00! Maila in din bönetid till: magnus.lager@outlook.com (bonetaget@telia.com).

Adress: BÖNETÅGET, Brogatan 3 C, 335 71 Hestra - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5