Sidhuvudbild

BÖNERESOR 2021

Aktuella Böneresor:

BÖNERESA TILL SÖRGÅRDEN VÄRMLAND

Sannolikt kommer vi att åka på en böneresa till den kristna Ashram-rörelsens gård vid Kil i Värmland, fredag-söndag 7-9 maj 2021. Mer information kommer under första delen av år 2021.BÖNERESA TILL NATIONALDAGSBÖN VID HASSELAKORSET

Lördag-måndag 5-7 juni 2021 planerar Bönetåget att göra ett nytt försök med en böneresa till Hasselakorset vid nationaldagen. Mer information om resan kommer under första delen av år 2021.BÖNERESA TILL DEN GODE HERDENS KYRKA I ÖVRE SOPPERO

Inför nästa år planerar Bönetåget en ny bönevecka i Den Gode Herdens Kyrka i Övre Soppero, under tiden måndag 2 - tisdag 10 augusti. Mer information om resan kommer under första delen av år 2021.BÖNEHELG I SÖDRA KALMAR LÄN OCH ÖSTRA BLEKINGE

Helgen den 11-12 september 2021 (eventuellt någon annan helg i september) planerar vi att göra en böneresa till södra Kalmar län och östra Blekinge. Mer information kommer!


OBS! Bönevakt varje torsdag hela året mellan kl 06.00-24.00! Maila in din bönetid till: magnus.lager@outlook.com (bonetaget@telia.com).

Adress: BÖNETÅGET, Fasanvägen 3, 562 32 Norrahammar - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5