Sidhuvudbild

Gåvor Navestad och Evangelisten

Här nedan redovisas insamlingen till det pionjära projektet i Navestad och till evangelisten David Sundells arbete i Navestad m.fl. platser i Sverige.

År 2021
- Under 2021 inkom det sammanlagt...........................................4 300 kronor

År 2022
- Under jan 2022 inkom .............100 kr..........sammanlagt i år.........100 kr.
- Under febr 2022 inkom.............800 kr..........sammanlagt i år.........900 kr
- Under mars 2022 inkom...........100 kr..........sammanlagt i år.......1 000 kr

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5