Sidhuvudbild

Insamlingen till DGHK avslutad

Ett stort TACK till alla som på olika sätt gjorde detta arbete möjligt!

21-dagars-5-Augusti-nr-2-2010-003.jpg

ARBETET MED SNICKERI- OCH MÅLNINGSARBETENA PÅ DEN GODE HERDENS KYRKA I ÖVRE SOPPER0 2011-2014 ÄR NU SLUTFÖRT!

Det har nu nästan gått drygt 30 år sedan Den Gode Herdens Kyrka i Övre Soppero invigdes. Sedan dess hade inte någon genomgripande renovering av fastigheten utomhus genomförts. Det hårda klimatet vintertid hade gått hårt åt kyrkan och stora delar av panelen var i akut behov av att bytas ut. Detta arbete har nu genomförts!

Vi gjorde sammanlagt av med cirka 280 liter färg och totalt blev det cirka 600 arbetstimmar av frivilligarbetare inklusive snickeriarbetena.

I och med 2014 års utgång har denna insamling nu avslutats! Slutresultatet blev 112 207 kronor. Ett stort tack till er alla som bidragit med gåvor och med praktiskt arbete!

Adress: BÖNETÅGET, Fasanvägen 3, 562 32 Norrahammar - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5