Ideella Föreningen BÖNETÅGET
December 2019

v. 49
5 to 15:00 Slättenkyrkan i Norrahammar öppen för bön
Hålltider:
15.00 Kaffeservering med "Kaffekollekt" till Bönetågets sociala arbete.
15.30 Nattvard, Lovsång och Bön
16.00 Bön
17.00 Avslutning