Ideella Föreningen BÖNETÅGET
Augusti 2020

v. 32
5 on 09:30 Bön på Sopperogården
6 to 09:30 Bön på Sopperogården
17:00 Bön på Sopperogården
Ledare Maria Smeds
v. 35
27 to 09:30 Bönedag i Grimsås kyrka
Hålltider:
09.30 Inledning, bön och lovsång
10.30 Kaffeservering och kaffekollekt till det pionjära arbetet i Grimsås.
11.00 Bön
Ledare: Göran Undevall
12.30 Avslutning