Ideella Föreningen BÖNETÅGET
Januari 2021

v. 02
14 to 16:00 Digital Bönesamling för Malmberget
Anmälan till: magnus.lager@outlook.com senast torsdag den 14 januari kl, 10,00, Så skickar han en LÄNK till er som vill vara med!
v. 04
28 to 10:00 Bön i Grimsås kyrka
Hålltider:
10.00 Inledning, presentation och bön
10.10 Bönevandring genom den norra delen av samhället. Bön för församlingens pionjära arbete.
11.00 Egen medhavd kaffekorg - Kaffekollekt!
11.30 Bönevandring i denna södra delen av samhället med fokus på Bön för vårt land och den lokala församlingens uppgift på varje ort - inklusive Grimsås.
12.30 Avslutning.

OBS! För bön inomhus i Grimsås kyrka den här dagen gäller Folkhälsomyndigheternas rekommendationer på max 8 deltagare utspridda i kyrksalen!