Ideella Föreningen BÖNETÅGET
Maj 2022

v. 19
12 to 15:00 Torsdagsbön i Ljungsarps Missionskyrka
v. 20
22 11:00 PÅ BÖNSÖNDAGEN den 22 maj
inbjuder vi till Bönedag och Årshögtid.

Hålltider:
11.00 Gudstjänst
12.30 Kyrkkaffe
13.00 Förbönspass 1
14.00 Lunch
15.00 Förbönspass 2
16.00 Årshögtid med förhandlingar
17.00 Kaffeservering
17.30 Förbönsgudstjänst inför 21-dagarsbönen 2022!