Ideella Föreningen BÖNETÅGET
Juni 2022

v. 23
9 to 15:00 OBS! Torsdagsbön i Ljungsarps Missionskyrka
v. 24
18 Böneresa Nr: 1 Den 18/6-1/7 2022
Välkommen att anmäla dig till Böneresa Nr: 1. Den 18/6 - 1/7 2022 till Övre Soppero och Treriksröset.