Ideella Föreningen BÖNETÅGET
Juli 2022

v. 27
10 Boka en bönetid på Internet!
BOKA EN BÖNETID PÅ INTERNET mellan kl 06.00 - 24.00 under 21-dagarsbönen. Har du ingen inloggning skicka bara ett mail till: bonetaget@telia.com så ordnar vi en åt dig!
11:00 Gudstjänst i Den Gode Herdens kyrka i Övre Soppe
Gudstjänst med Bönetåget i Den Gode Herdens kyrka. Predikan av Magnus Lager och Lovsångsledare Annika Widerstedt.
Gudstjänstledare Göran Georgsson
v. 28
15 fr Treveckorsbönen sommaren 2022
Var med i Treveckorsbönen för vårt land under Tiden 20 juni ~ 10 juli 2022!