Ideella Föreningen BÖNETÅGET
September 2022

v. 37
17 10:00 Lördagsbibelskola i Ljungsarp
Välkomna till LÖRDAGSBIBELSKOLA i Ljungsarps Bibel och Bönecenter, (Gamla Missionskyrkan i Ljungsarp)
Hålltider:
Start Kl 10.00
Avslutning Kl 17.00

Bibellärare:
- Erik Hällgren från Gunnarn, Storuman. Ämne: ”Jesu böneliv”
- Pernilla Mårtensson, Nävlinge, Hässleholm. Ämne: ” Den kristna trons grunder”

Medtag egen lunchlåda. Vi har investerat i ett antal Mikrovåsugnar i kyrkan.
18 11:00 Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Gudstjänst med predikan av pastor Pernilla Mårtensson.