Ideella Föreningen BÖNETÅGET
Mars 2023

v. 11
19 11:00 Lokal Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Predikan av Pernilla Mårtensson
v. 12
24 fr 17:00 VårVinter-Ashram
Välkomna till VårVinter-Ashram i Ljungsarps Missionskyrka, Fredagen den 24 mars - Söndagen den 26 mars.
Bibellärare: Bengt Ohlsson, Lilian Gustafsson och Magnus Lager.

Anmälan till Göran Undevall, 070-585 61 51 eller E-post: bonetaget@telia.com
v. 13
30 to 16:00 Bön i Ljungsarps Missionskyrka
Hålltider:
Kl 16.00 Bönetjänst för vårt land
Kl 17.30 Kaffe
Kl 18.00 Bön & Lovsångskväll med möjlighet till personlig förbön.
Lovsångsledare Anna-Lena Lager