Ideella Föreningen BÖNETÅGET
Augusti 2023

v. 32
10 to 16:00 Bönetjänst för vårt land
I Ljungsarps Missionskyrka
Hålltider:
16.00 Bönetjänst för vårt land
17.30 Kaffeservering
18.00 Bön
Cirka 19.00 Avslutning
v. 33
20 10:00 Följ med på årets böneresa genom vårt land!
Sommarens böneresa genom Sverige går den 20-28 augusti 2023. För detaljaret program se under rubriken "BÖNERESOR 2023"
Sista anmälningsdag 15 juni!