Ideella Föreningen BÖNETÅGET
September 2023

v. 35
2 10:00 Höststädningsdag i Ljungsarps Missionskyrka!
Höststädningsdag i Ljungsarps Missionskyrka blir det lördagen den 2 september kl 10.00 - 15.00 inför terminsstarten!
Välkomna med!
3 11:00 Friluftsgudstjänst på Skogslyckan
Friluftsgudstjänst på Skogslyckan i Ljungsarp. Pernilla Mårtensson. Kollekt till equmenia scout i Ölsremma - Ljungsarp. Medtag egen kaffekorg.
v. 37
16 10:00 LÖRDAGSBIBELSKOLAN startar för hösten!
Välkomna på LÖRDAGSBIBELSKOLA, lördagen den 16 september kl 10.00-16.00. För undervisningen denna lördag ansvarar pastor Lisbeth Stigemyr från Nyköping. Kaffeservering. Medtag egen lunchlåda.
17 11:00 Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Predikan av Pernilla Mårtensson.
v. 39
28 to 16:00 Bön i Ljungsarps Missionskyrka
Torsdag 28/9 Hålltider:

16.00 Bönetjänst för vårt land!
17.30 Kaffeservering
18.00 Bön för Ljungsarp