Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juli 2020 Bläddra en månad framåt
v. 31
31 fr Avresa för årets BÖNETÅG genom Sverige!
Denna resa går inte att genomföra enligt de ursprungliga planerna med tåg. Men vi planerar en mindre resa med buss istället. Den resan förutsätter att resenärerna inte är i någon riskgrupp för coronaviruset. Just nu (27 juni) är vi ca 17 personer som kommer att samlas till bön i Den Gode Herdens kyrka i Övre Soppero.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2020 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Fasanvägen 3, 562 32 Norrahammar - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5