Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juni 2021 Bläddra en månad framåt
v. 22
5 Nationaldagsböneresa till Korset i Hassela
Resan till Hasselakorset framflyttad ett år! Men resan till Uppsala bara framllyttad till den 13-15/8! För Anmälan och ytterligare upplysningar kontakta bonetaget@telia.com
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2021 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Brogatan 3 C, 335 71 Hestra - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5