Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juni 2023 Bläddra en månad framåt
v. 23
10 10:00 LÖRDAGSBIBELSKOLA
Lördagsbibelskola i Ljungsarps Missionskyrka.
Hålltider:
10.00 Inledning och Undervisningspass 11.00 Kaffeservering
11.30 Undervisningspass 2
12.15 Undervisningspass 3
13.00 Lunch (Medtag egen lunchlåda)
14.00 Undervisningspass 4
14.45 Rast
15.00 Undervisningspass 5
16.00 Avslutning
Spara i din kalender
11 11:00 Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Predikan av Pernilla Mårtensson
Spara i din kalender
v. 24
15 to 16:00 Bön i Ljungsarps Missionskyrka
Hålltider:
Kl 16.00 Bönetjänst för vårt land
Kl 17.30 Kaffe
Kl 18.00 Bön & Lovsångskväll med möjlighet till personlig förbön.
Lovsångsledare Anna-Lena Lager
Spara i din kalender
v. 25
24 14:00 Hembygdsföreningens Midsommarfirande
Hembygdsföreningens Equmeniska Midsommarförande vid Björstorps Hembygdsgård i Ljungsarp. Midsommardagen, lördagen den 24/6 kl 14.00.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2023 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5