Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2023 Bläddra en månad framåt
v. 45
11 10:00 LÖRDAGSBIBELSKOLA i Ljungsarp
Medverkanden:
Rune och Iris Andersson m.fl.

Hålltider:
10.00 Inledning och undervisningspass 1
11.00 Kafferast
11.30 Undervisningspass 2
12.15 Undervisningspass 3
13.00 Lunch
14.00 Undervisningspass 4
14.15 Rast
15.00 Undervisningspass 5
15.45 Reflektion och bön
16.00 Avslutning
Spara i din kalender
12 11:00 Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Predikan Pernilla Mårtensson. Kollekt. Enkelt kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 47
23 to 16:00 Bönetjänst för vårt land!
Hålltider:
16.00 "Bönetjänst för vårt land"
17.30 Kaffeservering
18.00 Bön för Ljungsarp
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2023 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5