Sidhuvudbild

Ny insamling till DGHK

En ny insamling har nu startat till förmån för nya nödvändiga fastighetsåtgärder på den DEN GODE HERDENS KYRKA!

21-dagars-5-Augusti-nr-2-2010-003.jpg

EN NY INSAMLING HAR NU STARTAT TILL FÖRMÅN FÖR NYA NÖDVÄNDIGA FASTIGHETSÅTGÄRDER PÅ DEN GODE HERDENS KYRKA I ÖVRE SOPPERO

Insamlingen kommer att pågå under åren 2020-2022! Här kan du löpande följa hur insamlingen fortskrider:

- Inkomna gåvor i april månad 2020......8 600 Kr.....Totalt........8 600 Kr
- Inkomna gåvor maj månad 2020.......1 900 Kr.......Totalt......10 700 Kr
- Inkomna gåvor i juni månad 2020........2 130 Kr....Totalt.......12 830 KrMer information kommer!

-------------------------------------------------------------------------------

Här nedan finner du slutrapporten från vår tidigare insamling och stöd till församlingen i Övre Soppero som genomfördes under åren 2012-2014.

ARBETET MED SNICKERI- OCH MÅLNINGSARBETENA PÅ DEN GODE HERDENS KYRKA I ÖVRE SOPPER0 2011-2014 ÄR NU SLUTFÖRT!

Ett stort TACK till alla som på olika sätt gjorde detta arbete möjligt både genom gåvor och praktiskt!

Det har nu nästan gått drygt 30 år sedan Den Gode Herdens Kyrka i Övre Soppero invigdes. Sedan dess hade inte någon genomgripande renovering av fastigheten utomhus genomförts. Det hårda klimatet vintertid hade gått hårt åt kyrkan och stora delar av panelen var i akut behov av att bytas ut. Detta arbete har nu genomförts!

Vi gjorde sammanlagt av med cirka 280 liter färg och totalt blev det cirka 600 arbetstimmar av frivilligarbetare inklusive snickeriarbetena.

I och med 2014 års utgång har denna insamling nu avslutats! Slutresultatet blev 112 207 kronor. Ett stort tack till er alla som bidragit med gåvor och med praktiskt arbete!

Adress: BÖNETÅGET, Fasanvägen 3, 562 32 Norrahammar - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5