Sidhuvudbild

Returinsamlingen 2010-2021

Vi har till Bönetåget fått ett tips för att förstärka ekonomin till vår
verksamhet. Det är en person som har föreslagit att vi ska utmana alla som vill att under 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 att skänka sina intäkter från panten av returflaskor och returburkar till Bönetågets arbete.

Vi har behandlat frågan i styrelsen för Bönetåget och beslutat att vi är beredda att anta den utmaningen. Så när ni nästa gång pantar era tomflaskor och tomburkar i affären får ni alltså gärna skänka er pengar för dessa till Bönetågets verksamhet.

På er inbetalning på Bönetågets PG 140 34 23-5 anger ni då: "Returinsamlingen". På den här sidan kommer vi sedan löpande månad för månad rapportera om insamlingsresultatet.

RAPPORT INSAMLINGSRESULTATET RETURINSAMLINGEN:

- Under 2010 kom det totalt in.......................................................................................159:00
- Under 2011 kom det totalt in........................................................................................913:00
- Under 2012 kom det totalt in........................................................................................688:00
- Under 2013 kom det totalt in........................................................................................871:00
- Under 2014 kom det totalt in....................................................................................... 430:00
- Under 2015 kom det totalt in....................................................................................... 936:00
- Under 2016 kom det totalt in....................................................................................... 634:00
- Under 2017 kom det totalt in........................................................................................522:00
- Under 2018 kom det total in...................................................................................... ...93:00
- Under 2019 kom det totalt in........................................................................................150:00
- Under 2020 kom det totalt in........................................................................................378:00

Tack för era bidrag!

2020
- Den 23 januari inkom det............................................................................................63:00
- Den 28 augusti inkom det..........................................................................................110:00
- Den 29 september inkom det.......................................................................................55:00
- Den 23 oktober inkom det.............................................................................................75:00
_________________________________________________________________________
Summa under 2020: 378:00

2021(Insamlat totalt sedan starten av returinsamlingen i november 2010 är: 6 264 kronor)

Adress: BÖNETÅGET, Brogatan 3 C, 335 71 Hestra - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5