Sidhuvudbild

Välkomna till bön i Ljungsarps Missionskyrka: Torsdagen den 30 mars! Hålltider: 16.00 Bönetjänst för vårt land. 17.30 Kaffeservering. 18.00 Bön och Lovsångskväll med möjlighet till personlig förbön.

IMG_5091.jpg

Den Gode Herdens kyrka i Övre Soppero, mars 2023. Målet för vår böneresa i sommar!

IMG_5093.jpg

Baksidan av Den Gode herdens kyrka där vi dricker vårt förmiddagskaffe.

Treriksroset2021.jpg

Besök vid Treriksröset sommaren 2021

IMG_4624_redigerad-1.jpg

Bönegudstjänst vid böneresan i Värmland 1-3 oktober 2021 då Sven Öhrman predikade i Elimkapellet i Liane.

Bonetaget1.jpg

Bön på Dundret 3 augusti 2020

Bonetaget5.jpg

Bön på berget Kuormakka vid Övre Soppero 4 augusti 2020.

IMG_2836_redigerad-1.jpg

Besök vid Treriksröset sommaren 2019

IMG_2073_redigerad-1.jpg

Besök vid Treriksröset sommaren 2018

Bilden ovan är från 2017 års böneresa

Bilden är från sommaren 2017 års böneresa genom Sverige. Övriga bilder nedan är från tidigare års böneresor!

Treriksroset-093.jpg

Bön vid Treriksröset!

Bonetaget-vid-bussen-1.JPG

Några av resenärerna under sommaren 2016 års böneresa gemom Sverige vid bussen!

Arbets-och-boneveckan-oktober-2011-014.jpg

Börje och Hillevi berättade om pionjärprojektet i Gällivare-Malmberget

Malmberget-1-9-sept-2013-006.jpg

Deltagarna på 2013 års böneresa genom Sverige!

På gång

15/4 10:00 LÖRDAGSBIBELSKOLA
Lördagsbibelskola i Ljungsarps Missionskyrka.
Hålltider:
10.00 Inledning och Undervisningspass ...
Spara i din kalender
16/4 11:00 Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Predikan av Pernilla Mårtensson. Kollekt. Enkelt kyrkkaffe.
Spara i din kalender
to 20/4 16:00 Bön i Ljungsarps Missionskyrka
Hålltider:
Kl 16.00 Bönetjänst för vårt land
Kl 17.30 Kaffe
Kl 18.00 Bön & Lovsångskväll ...
Spara i din kalender
Mer

Logga in i vårt BÖNERUM!

TaGBILDEN-31-juli-2010-010.jpg

Nu kan du logga in i vårt bönerum! Det gör du genom att klicka på rubriken "Logga" in längst upp till höger på denna sida. Fortsätt sedan vidare och klicka på rubriken "Ny medlem". Därefter skriver du in ditt namn som användarnamn och sedan din mailadress och övriga kontaktuppgifter. I bönerummet kan du sedan lämna dina böneämnen, tacksägelseämnen eller ditt personliga vittnesbörd. Varje böneämne kommer att ligga kvar 3 månader. Därefter tas det bort automatiskt. Du kan även själv ta bort ditt eget böneämne från bönerummet när du vill! VÄLKOMMEN IN I VÅRT BÖNERUM HÄR PÅ INTERNET!

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in