Sidhuvudbild

Om Bönetåget

21-dagars-31-juli-2010-010.jpg I Slättenkyrkan i Norrahammar samlas sedan några år tillbaka, en trogen grupp bedjare till bön för vårt land.

I dessa bönesamlingar har deltagarna vid flera tillfällen uttryckt nöd över den andliga och sociala situationen i Sverige idag. Det är utifrån denna nöd för vårt land som detta böneupprop formulerats från början och visionen om att dra ett Bönetåg genom vårt land föddes.

Slättenkyrkan i Norrahammar är en ekumenisk församling, ansluten både till Equmeniakyrkan och till Svenska Alliansmissionen.

Utifrån detta böneupprop och vision genomfördes sommaren 2005 en första böneresa med tåg genom hela Sverige, från Smygehuk i söder, till Treriksröset i norr och från Göteborg i väster till Stockholm i öster.

Bönetåget är som initiativ ett folkligt böneupprop, en gräsrotsrörelse, som startade i Slättenkyrkan, Norrahammar och som nu rullar vidare. Sammanlagt deltog 120 förebedjare från olika delar av vårt land i denna första böneresa upp till Treriksröset.

Vi vill inspirera så många som möjligt att be för vårt land. Detta böneinitiativ blir bara vad vi alla tillsammans gör det till!

Vår längtan är att många nya människor i vårt land ska börja be för Sverige utifrån visionen: "Ett förvandlat folk - Ett förvandlat land". Varje år sedan 2005 arrangeras därför nu ett antal bönedagar, böneveckor och böneresor i vårt land. Bönetåget rullar nu vidare år efter år!

Utifrån ovanstående vision har vi formulerat sex områden, som gäller vårt land, som vi vill uppmana så många som som möjligt att be för:

1) Ett förvandlat folk och ett förvandlat land!

2) Vi ber för Sveriges återevangelisering - Vi ber för en ny och genomgripande folkväckelse i vårt land.

3) Vi ber för vårt samhälle, Sveriges riksdag och regering, kommuner och landsting och den andliga och sociala nöden i vårt land. Vi ber för landets företag och vi ber om nya arbetstillfällen.

4) Vi ber för den unga generationen, våra barn och ungdomar - De är vårt lands framtid.

5) Vi ber för den lokala församlingen i varje stad och på varje ort - Det är genom den lokala församlingen som Guds rike ska växa och nya människor komma till tro och vårt land förvandlas.

6) Vi ber för församlingsplantering och för det pionjära arbetet i vårt land.

7) Vi ber för våra nya svenskar och för en positiv integration i våra församlingar, i vårt land och i vårt samhälle i stort.Lite praktisk information om böneuppropet:

Vi ser detta böneupprop som en gräsrotsrörelse - Det blir bara vad vi alla tillsammans gör det till! För att administrera böneuppropet har en ideell förening bildats vars enda uppgift är att inspirera så många som möjligt att be för vårt land. Vår förhoppning är att ovanstående böneupprop och böneämnen ska bli en inspirationskälla för dig och din församling, kyrka, bönegrupp, omsorgsgrupp, husförsamling, cellgrupp eller liknande.Om böneplatsen:

Den Gode Herdens Kyrka i Övre Soppero, Sveriges nordligaste frikyrka, är genom sin avskildhet och sin rika utsmyckning väl lämpad som böneplats. Denna plats stämmer också mycket bra in på Jesu ord till sina lärjungar i Markus 6: 31 då Jesus sa: ”Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” Utifrån denna nordliga plats vill vi sträcka oss ut för att be för och välsigna hela vårt land under våra årliga resor med Bönetåget.

Kyrkan och konferensanläggningen i Övre Soppero har idag en kapacitet på 100 bäddar och en restaurang med plats för lika många gäster.

Kyrkan är smakfullt utsmyckad utifrån samisk natur och kultur som stämmer till andakt, bön och stillhet inför Herrens ansikte. En miljö som man gärna vill fira gudstjänst i.

IMG_0329.JPG

Den gode Herdens kyrka i Övre Soppero

IMG_0341_redigerad-1.jpg

Bönesamling i Den gode Herdens kyrka

Vår första böneresa sommaren 2005 började med bön och nattvardsfirande vid Sveriges sydligaste spets, Smygehuk. Vi reste sedan med tåg (därav namnet ”Bönetåget”) från Malmö, förbi Göteborg och Stockholm upp till Kiruna. Från Kiruna blev det bussresa upp till den Gode Herdens kyrka i Övre Soppero där vi samlades under några dagar till bön. Vi reste också upp till Sveriges nordligaste plats, Treriksröset. Där firade vi nattvard och bad tillsammans för våra nordiska länder. Vi var ca 120 personer med på den resan.

Sedan dess har Bönetåget fortsatt med böneresor varje sommar, men med buss genom Sverige upp till Den gode Herdens kyrka i Soppero och Treriksröset. Vid några tillfällen har man kunnat som alternativ till bussen åka tåg med Inlandsbanan genom Norrland. Under dessa resor har vi kunnat stanna till vid olika församlingar för att tillsammans med dem be för deras lokala behov och böneämnen.

Vid några tillfällen då det varit valår till Sverige riksdag har vi organiserat längre böneperioder i Den gode Herdens kyrka. Sommaren 2010 var vi samlade till en 21-dagars böneperiod, 2014 till 40-dagars bön, och 2018 till en ny 21-dagars bön.

Under åren 2015-16 var Bönetåget med och stöttade en satsning med namnet Landskapsbönen. Ett team under ledning av Anette Larsson reste runt till en församling i vart och ett av alla Sveriges 25 landskap. Man samlades där och bad tillsammans för de böneämnen som den lokala kristna gemenskapen hade för sitt landskap.

Bönetåget har och under några år hjälpt till att renovera fasaden på Den gode Herdens kyrka. Vi organiserade en insamling av de ekonomiska medel som behövdes för renoveringen. En grupp Bönetågsresenärer hjälpte sedan till med byte av panel på kyrkan, samt ommålning av kyrkan och tillhörande byggnader.

Bönetåget har också gjort en del kortare böneresor genom åren. Exempelvis kan nämnas vår resa till Skåne under juni 2018. Då besökte vi församlingar i Vittsjö, Tomelilla, Ystad och Skillinge för bön. Och givetvis samlades vi till bön och nattvardsfirande vid Sveriges sydligaste punkt, Smygehuk.

IMG_3069.JPG

Göran Undevall leder bön i den Gode Herdens kyrka

DSCN0867.JPG

Måltidsgemenskap mellan bönesamlingarna

IMG_0273_redigerad-1.jpg

Treriksröset där Sverige, Norge och Finland möts

2011-ars-forbonsresa-24-aug-010.jpg

Bön vid Treriksröset 2011

IMG_0293_redigerad-2.jpg

Nattvardsfirande vid Treriksröset

Arbets-och-boneveckan-oktober-2011-008.jpg

Arbets och bönevecka oktober 2011

Forbonsresan-Augusti-2012-008.jpg

Målning av Den gode Herdens kyrka 2012

LJUNGSARPS BIBEL & BÖNECENTER

Missionskyrkan.jpg BAKGRUNDEN till projektet med LJUNGSARPS BIBEL & BÖNECENTER är att på grund av allt färre medlemmar och hög medelålder beslutade Ljungsarps Missionsförsamling under 2022 att efter 139 års verksamhet upphöra som egen församling. I samband med avvecklingen av församlingen beslutade man att överlåta sin kyrka till ideella föreningen Bönetåget som har som sin uppgift att lyfta fram bibelläsandet och bönen i vårt land. Denna ideella förening är öppen för alla intresserade och har en ekumenisk bredd med representanter från de flesta kyrkor och samfund i vårt land.

Idag bedriver vi följande verksamhet i Ljungsarps Missionskyrka:
Sedan den 1 oktober 2022 har vi en pionjärpastor anställd på 10 % tjänst, Pernilla Mårtensson från Hässleholm, som bl.a. regelbundet varje månad inbjuder till gudstjänst i Missionskyrkan i Ljungsarp. Pernilla är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan och uppvuxen i församlingen i Ljungsarp och känner därför människorna och orten väl.

Dessutom arrangerar vi en Lördagsbibelskola en gång per månad utifrån övertygelsen om att det behövs en renässans för Bibelläsandet i vårt land. En eftermiddag per månad inbjuder vi också till bön för vårt land.

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5