Sidhuvudbild

Lördagsbibelskolan

Välkomna till Lördagsbibelskolan i Ljungsarp vårterminen 2024

Till dessa Lördagsbibelskolor är alla intresserade välkomna! Du är med så mycket du vill och kan under dagarna och kan välja på att vara med hel-, halvdagar eller på enstaka undervisningspass.

10.00 Inledning, bön och lovsång
10.15 Undervisningspass 1
11.00 Förmiddagskaffe
11.30 Undervisningspass 2
12.15 Undervisningspass 3
13.00 Lunch
14.00 Undervisningspass 4
14.45 Rast
15.00 Undervisningspass 5
15.45 Reflektion över dagen och bön
16.00 Avslutning

LITE PRAKTISK INFORMATION:
Till våra Lördagsbibelskolor uppmanar vi er att till lunchen ta med er egen mat i form av en matlåda. Vi har investerat i flera nya mikrovågsugnar i kyrkan där ni kan värma er mat. Servering av förmiddagskaffe med dopp och "kaffe & kaka" på maten ordnar vi för alla deltagare till självkostnadspris. Under dessa dagar kommer också en kollekt att tas upp till omkostnaderna för våra Lördagsbibelskolor.

Till våra Lördagsbibelskolor i Ljungsarps Missionskyrka behövs ingen föranmälan. Det är bara att komma med så mycket ni vill och kan och har möjlighet under dessa dagar! Ni kan vara med på enstaka lektioner, heldagar eller halvdagar.

Vårterminens lördagsbibelskolor kommer att hållas följande datum:

- Lördagen den 17 februari med pastor Fredric Crona som Bibellärare. Han kommer att undervisa utifrån temat: "Hur kan jag få mitt böneliv att växa och utvecklas?"

- Lördagen den 16 mars med pastor Sven Öhrman som Bibellärare.

- Lördagen den 25 maj med pastor HobbE Jonasson från Gånghester som Bibellärare.

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5