Sidhuvudbild

Lördagsbibelskolan

Terminsstart 18 februari 2023

Välkommen till vårterminens första Lördagsbibelskola, lördagen den 18 februari enligt nedanstående program.

Till dessa Lördagsbibelskolor är alla intresserade välkomna! Du är med så mycket du vill och kan under dagarna och kan välja på att vara med hel-, halvdagar eller på enstaka undervisningspass.

10.00 Inledning och information
10.15 Undervisningspass 1: Anders Alin undervisar om "Helande i Bibeln"
11.00 Förmiddagskaffe
11.30 Undervisningspass 2: Rune & Iris Andersson delar sina erfarenheter med oss av: "Bibelns ord i praktisk handling"
12.15 Undervisningspass 3: Magnus Lager undervisar om "Evangeliets makt att frälsa och förvandla"
13.00 Lunch
14.00 Undervisningspass 4: Pernilla Mårtensson ger oss ett fördjupat studium från texten i Matt.14:22-33
14.45 Rast
15.00 Undervisningspass 5, Göran Undevall undervisar i ämnet: "Friheten i Kristus" utifrån texten i Romarbrevet 8.
16.00 Avslutning

LITE PRAKTISK INFORMATION:
Till våra Lördagsbibelskolor uppmanar vi er att till lunchen ta med er egen mat i form av en matlåda. Vi har investerat i flera nya mikrovågsugnar i kyrkan där ni kan värma er mat. Servering av förmiddagskaffe med dopp och "kaffe & kaka" på maten ordnar vi för alla deltagare till självkostnadspris. Under dessa dagar kommer också en kollekt att tas upp till omkostnaderna för våra Lördagsbibelskolor.

Till våra Lördagsbibelskolor i Ljungsarps Missionskyrka behövs ingen föranmälan. Det är bara att komma med så mycket ni vill och kan under dessa dagar!

EXTRA I VÅR
Helgen den 24-26 mars 2023 arrangerar vi tillsammans med Kristna Ashramrörelsen ett "Vår-Ashram" i Ljungsarps Missionskyrka. De som kommer att undervisa den helgen är Bengt Ohlsson, Lilian Gustafsson och Magnus Lager. Lovsångsledare är Anna-Lena Lager. Utöver Ashramet hela helgen kan du välja på att vara med på ett "Endags-Ashram" på lördagen. För ytterligare information, anmälan och priser kontakta: Göran Undevall, 070-585 61 51 eller bonetaget@telia.com

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5