Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2019 Bläddra en månad framåt
v. 49
5 to 15:00 Slättenkyrkan i Norrahammar öppen för bön
Hålltider:
15.00 Kaffeservering med "Kaffekollekt" till Bönetågets sociala arbete.
15.30 Nattvard, Lovsång och Bön
16.00 Bön
17.00 Avslutning
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2019 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Fasanvägen 3, 562 32 Norrahammar - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5