Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt September 2021 Bläddra en månad framåt
v. 36
11 Bönehelg östra Blekinge o Torsås
Välkommen till böneresa den 11-12 september till östra Blekinge och Torsås. Preliminärt! Mer information kommer!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2021 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Brogatan 3 C, 335 71 Hestra - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5