Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Augusti 2020 Bläddra en månad framåt
v. 32
5 on 09:30 Bön på Sopperogården
Spara i din kalender
6 to 09:30 Bön på Sopperogården
Spara i din kalender
17:00 Bön på Sopperogården
Ledare Maria Smeds
Spara i din kalender
v. 35
27 to 09:30 Bönedag i Grimsås kyrka
Hålltider:
09.30 Inledning, bön och lovsång
10.30 Kaffeservering och kaffekollekt till det pionjära arbetet i Grimsås.
11.00 Bön
Ledare: Göran Undevall
12.30 Avslutning
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2020 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Fasanvägen 3, 562 32 Norrahammar - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5