Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2024 Bläddra en månad framåt
v. 16
20 Program på Gölingstorps marknad
Cafébussen och Sånggruppen GRANATHS
Spara i din kalender
18:00 Sång & Musikgudstjänst
Sånggruppen Granathz från Uddevalla sjunger. Kollekt. Kyrkkaffe
Spara i din kalender
21 11:00 Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Predikan Pernilla Mårtensson. Kollekt. Enkelt kyrkkaffe.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2024 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5