Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 03
20 to 10:00 Bönedag för Grimsås
På grund av Coronapandemin så blir denna Bönedag helt digital med följande hålltider:
Hålltider och program för bönen för arbetet i Grimsås, torsdagen den 20 januari 2002 kl. 10.00 – 11.00

10.00 Välkommen och presentation GU
10.05 Inledningsord och bön av pastor Lars Gunther
10.15 Presentation av dagens böneämnen och gemensam bön för dessa
10.35 Bön i smågrupper
10.55 Återsamling i storgrupp med delgivning och avslutande gemensam bön
11.00 Vår Bönetimma avslutas med Herrens bön och Välsignelsen

Dagens kollekt går till arbetet i Grimsås Missionsförsamling via församlingens Swishnummer: 123 668 61 74 eller BankGiro: 470-1850. Tack för er gåva!

Välkomna med i bönen för arbetet i Grimsås!

Du som vill vara med på bönen den 20/1 via ZOOM skicka ett mail till Bönetåget på bonetaget@telia.com Så mailar vi över en ZOOM-länk till dig!
Spara i din kalender
v. 04
27 to Bön på Internet varje torsdag kl 06.00-24.00
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Brogatan 3 C, 335 71 Hestra - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5