Sidhuvudbild

Norrbottens Pionjärmission

Malmberget1-2.JPG Fr.o.m. December månad 2017 är Norrbottens Pionjärmission inhyrda som gäster på denna flik för att presentera sitt arbete uppe i Norrbotten!

HISTORIK
I Slutet på 70-talet och i början på 80-talet hölls ett antal Nyårsläger för ungdomar i Missionskyrkan i Malmberget. Dessa ungdomar blev basen för det som sedan fick namnet Norrbottens Pionjärmission, NPM.

Själva upprinnelsen till Norrbottens Pionjärmission var denna: Sommaren 1982 reste en grupp ungdomar från Göteborg, som tidigare deltagit i de olika evangelisationslägren i Missionskyrkan i Malmberget, igenom ett litet samhälle med namnet Porjus, som ligger mellan Gällivare och Jokkmokk i Norrbotten.

Den fråga som ungdomarna väcktes av när de bekantade sig med det lilla norrländska samhället med cirka 1 000 invånare, var om det fanns någon kristen verksamhet där?

Vi efterforskningar visade det sig att det fanns mycket svag kristen verksamhet i samhället. Det visade sig att det tidigare hade funnits en baptistförsamling i Porjus som nu var nedlagd. Men kapellet fanns kvar och kunde användas. För övrigt så hade det ännu längre tillbaka i tiden också funnits en liten Metodistförsamling på orten. Även pingstförsamlingen i Jokkmokk hade också under de senaste åren haft en vis regelbunden verksamhet i samhället. Men detta hade långsiktigt bl.a. visat sig svårt på grund av de långa resorna. Så det man kom fram till var att den bästa lösningen skulle vara att placera en eller två evangelister där som på heltid skulle kunna ägna sig åt evangelisationsarbetet på orten.

När ungdomarna fick klart för sig hur behovet av en evangelisationsinsats såg ut i Porjus bestämde man sig för att ta ansvar för att samla in pengar till underhåll för två evangelister i Porjus. Från början var det Pingstförsamlingen i Jokkmokk som tog det lokala ansvaret för evangelistfamiljen Lars och Maria Lindskölds arbete i Porjus. Men 1997 överlät Pingstförsamlingen både arbetet och kapellet till Malmbergets Missionsförsamling och evangelistparet Jörgen och Maria Kitok Andersson som då flyttade till Porjus.

FORTSÄTTNINGEN
Formellt bildades Norrbottens Pionjärmission, NPM, den 6 juli 1983.

Efter denna start har arbetet för Norrbottens Pionjärmission utvecklats och idag har vi kontakt med och stödjer olika pionjära projekt i flera församlingar i Norrbotten. Vi stödjer dem i bön och i några fall även ekonomiskt. Ibland genomför vi även s.k. "Kampanjbesök" i de olika församlingarna och på de olika orterna.

 Malmbergets Missionsförsamling
 Saronkyrkan i Överkalix
 Baptistförsamlingen i Haparanda
 Frikyrkoförsamlingen i Jokkmokk
 Kiruna Missionsförsamling
 Frikyrkoförsamlingen i Övre Soppero
 Pingstkyrkan i Pajala kommun - Detta är ett nytt pionjärprojekt fr.o.m. 2013. Detta p.g.a. den dynamiska utvecklingen av gruvnäringen i området. Kommunen förväntas att öka sitt invånarantal. Denna församling är idag enda frikyrkan i kommunen och behöver allt stöd den kan få! Sedan detta skrevs år 2013 har gruvan gått i konkurs och lagts ned. Men efter 2018 har gruvdriften återupptagits i begränsad omfattning Pajala. Vi ber för detta - Detta kan på sikt ge nya arbetstillfällen i denna glesbygd.

Under årens lopp har representanter från Norrbottens Pionjärmission också deltagit i ett antal olika evangelisationsprojekt på olika platser i Norrbotten som arrangerats av de lokala församlingarna.KONTAKTUPPGIFTER FÖR NORRBOTTENS PIONJÄRMISSION:

BankGiro: 158 – 8532

Bankkonto i Swedbank: 8150-5, 934 370 551-4

Swishnummer: 123 461 14 97

Postadress: Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp

Organisationsnummer: 802470-7302STYRELSEN OCH VERKSAMHETSLEDNING:
För verksamhetsåret 2022 består Norrbottens Pionjärmissions styrelse av följande personer:
- Göran Undevall, Alingsås, ordförande
- Anders Alin, Värnamo, vice ordförande
- Marie Edfast, Luleå, sekreterare
- Börje Gustafsson, Tidaholm, ledamot
- Charlotte Wihk, Älta, ledamot

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5