Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 05
30 to 09:30 Bönedag i Grimsås
Välkomna till vår Bönedag i Grimsås kyrka, torsdagen den 30 januari 2020!

Hålltider:
09.30 Inledning, lovsång och bön
10.00 Kaffe med "Kaffekollekt" till det pionjära arbetet i Grimsås.
10.30 Bönepass 1
12.30 Lunch
13.30 Bönevandring i Grimsås samhälle
14.00 Bönepass 2
15.00 Avslutning
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Fasanvägen 3, 562 32 Norrahammar - E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5