Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2023 Bläddra en månad framåt
v. 03
19 to 16:00 Bön för vårt land
Spara i din kalender
17:30 Kaffeservering
Spara i din kalender
18:00 BÖN OCH LOVSÅNGSKVÄLL
Bön och Lovsångskväll med tillfälle till personlig förbön.
Förbönsledare Magnus Lager och Anders Alin.
Lovsångsledare Anna-Lena Lager
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2023 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5