Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Februari 2023 Bläddra en månad framåt
v. 07
18 10:00 LÖRDAGSBIBELSKOLA i Ljungsarp
LÖRDAGSBIBELSKOLA i Ljungsarps Missionskyrka.
Hålltider:
10.00 Undervisning
11.00 Kaffe
11.30 Undervisning
12.15 Undervisning
13.00 Lunch
14.00 Undervisning
14.45 Rast
15.00 Undervisning
16.00 Avslutning
Spara i din kalender
19 11:00 Lokal Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Predikan Pernilla Mårtensson
Spara i din kalender
v. 08
23 to 16:00 Bön för vårt land
Spara i din kalender
17:30 Kaffeservering
Spara i din kalender
18:00 BÖN OCH LOVSÅNGSKVÄLL
Bön och Lovsångskväll med tillfälle för personlig förbön.
Förbönsledare: Magnus Lager och Anders Alin.
Lovsångsledare: Anna-Lena Lager
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2023 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5