Sidhuvudbild

BÖNEÄMNEN

”BÖN FÖR SVERIGE”

1) Vi ber om: ”Ett förvandlat folk och Ett förvandlat land”
Jes. 11:9

2) Vi ber för Sveriges återevangelisering - Vi ber för en ny och genomgripande folkväckelse i vårt land.
1 Tim. 2:3-4

3) Vi ber för kristenheten och den lokala församlingen i varje stad och på varje ort. Det är genom den lokala församlingen Guds rike ska växa och nya människor ska komma till tro och vårt land förvandlas.
Vi ber för alla kyrkor och samfund och dess ledare i vårt land.
Matt. 5:13-16, 1 Tim. 3:15

4) Vi ber för vårt samhälle, Sveriges riksdag och regering, kommuner och landsting och den andliga och sociala nöden i vårt land. Vi ber för landets företag och vi ber om nya arbetstillfällen i hela Sverige.
1 Tim.2:1-2

5) Vi ber för den unga generationen, våra barn och ungdomar - De är vårt lands framtid. Vi ber för familjerna i vårt land.
Ord. 22:6, Mal. 4:5-6.

6) Vi ber för det pionjära arbetet i vårt land. Vi ber för arbetet med att plantera nya församlingar på nya platser där det idag inte finns någon kristen församling. Vår vision och målsättning är att varje invånare i vårt land ska ha en levande församling i sin närhet!
Apg. 13:2-3

7) Vi ber om frälsning för alla nya svenskar och vi ber om en positiv integration för dem i våra församlingar, i samhället och i vårt land.
3 Mos. 19:34-35

Vi ber för ovanstående böneämnen varje torsdag hela året mellan kl 06.00-24.00

Under bönen på torsdagarna kan du välja mellan att boka för enstaka bönetimmar eller boka samma bönetid för samtliga torsdagar under året.

Maila in din bönetid till: magnus.lager@outlook.com, eller bonetaget@telia.com!

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5