Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2022 Bläddra en månad framåt
v. 46
19 10:00 Lördagsbibelskola i Ljungsarp
Lördagsbibelskola i Ljungsarps Missionskyrka.
Bibellärare: Peder Wendefors, Ambjörnarp och Pernilla Mårtensson, Nävlinge.
Hålltider: Kl 10.00-17.00

Peder undervisar i ämnet: "En skapelse att förvalta" och "En skapelse att hoppas i." Pernilla fortsätter med ämnet: "Den kristna trons grunder" Del 2

Medtag egen lunchlåda. Vi har investerat i ett antal Mikrovågsugnar i kyrkan.
Spara i din kalender
20 11:00 Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Gudstjänst med predikan av pastor Pernilla Mårtensson.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2022 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5