Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt
v. 50
15 to 18:00 Bön och Lovsång i Ljungsarps Missionskyrka
Välkomna till Bön och Lovsång med tillfälle för personlig förbön i Ljungsarps Missionskyrka, torsdagen den 15 december kl 18.00.

Vi startar bönen redan kl. 16.00 då vi ber för vårt land!

Hålltider:
16.00 Bön
17.30 Fika
18.00 Bön och Lovsång
VÄLKOMNA!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5