Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt
v. 37
17 10:00 Lördagsbibelskola i Ljungsarp
Välkomna till LÖRDAGSBIBELSKOLA i Ljungsarps Bibel och Bönecenter, (Gamla Missionskyrkan i Ljungsarp)
Hålltider:
Start Kl 10.00
Avslutning Kl 17.00

Bibellärare:
- Erik Hällgren från Gunnarn, Storuman. Ämne: ”Jesu böneliv”
- Pernilla Mårtensson, Nävlinge, Hässleholm. Ämne: ” Den kristna trons grunder”

Medtag egen lunchlåda. Vi har investerat i ett antal Mikrovåsugnar i kyrkan.
Spara i din kalender
18 11:00 Gudstjänst i Ljungsarps Missionskyrka
Gudstjänst med predikan av pastor Pernilla Mårtensson.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5