Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Augusti 2023 Bläddra en månad framåt
v. 32
10 to 16:00 Bönetjänst för vårt land
I Ljungsarps Missionskyrka
Hålltider:
16.00 Bönetjänst för vårt land
17.30 Kaffeservering
18.00 Bön
Cirka 19.00 Avslutning
Spara i din kalender
v. 33
20 10:00 Följ med på årets böneresa genom vårt land!
Sommarens böneresa genom Sverige går den 20-28 augusti 2023. För detaljaret program se under rubriken "BÖNERESOR 2023"
Sista anmälningsdag 15 juni!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2023 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5