Sidhuvudbild

Avslutat insamling till DGHK

En ny insamling har nu startat till förmån för nya nödvändiga fastighetsåtgärder på den DEN GODE HERDENS KYRKA!

21-dagars-5-Augusti-nr-2-2010-003.jpg

INSAMLINGEN TILL DEN NYA VÄRMEANLÄGGNINGEN I DEN GODE HERDENS KYRKA I ÖVRE SOPPERO ÄR NU AVSLUTAD

Insamlingen har pågått från den 1 januari 2020 fram till den 1 december 2023 Här kan du löpande följa hur insamlingen fortskrider:

- Inkomna gåvor i april månad 2020......8 600 Kr.....Totalt........8 600 Kr
- Inkomna gåvor maj månad 2020.........1 900 Kr......Totalt......10 700 Kr
- Inkomna gåvor i juni månad 2020........2 130 Kr....Totalt.......12 830 Kr
- Inkomna gåvor i juli månad 2020........15 000 Kr....Totalt........27 830 Kr
- Inkomna gåvor i augusti månad 2020......135 Kr....Totalt........27 965 Kr
- Inkomna gåvor i september månad 2020.. .600 Kr...Totalt.......28 565 Kr
- Inkomna gåvor i oktober månad 2020......1 600 Kr...Totalt...... 30 165 Kr
- Inkomna gåvor i november månad 2020..3 400 Kr...Totalt...... 33 565 Kr
- Inkomna gåvor i december månad 2020...1 000 Kr...Totalt....... 34 565 Kr
- Inkomna gåvor i januari månad 2021...........200 Kr...Totalt....... 34 765 Kr
- Inkomna gåvor i februari månad 2021..........330 Kr....Totalt.......35 095 Kr
- Inkomna gåvor under mars månad 2021.........0 Kr.....Totalt.......35 095 Kr
- Inkomna gåvor i april 2021.....................1 050 Kr......Totalt........36 145 Kr.
- Inkomna gåvor i maj 2021....................... 115 Kr......Totalt.........36 260 Kr
- Inkomna gåvor i juni 2021..............600 Kr..................Totalt........36 860 Kr
- Inkomna gåvor i juli 2021...............700 Kr.................Totalt..........37 560 Kr
- Inkomna gåvor i aug - dec 2021...11 200 Kr...............Totalt:..........48 760 Kr
- Inkomna gåvor i jan - febr 2022.... .2 900 Kr..............Totalt............51 660 Kr
- Inkomna gåvor i mars 2022...............500 Kr.............Totalt.............52 160 Kr
- Inkomna gåvor i febr 2023.................1 100 Kr............Totalt...........53 260 Kr
- Inkomna gåvor i maj 2023....................500 Kr.............Totalt..........53 700 Kr
- Inkomna gåvor i juni - december 2023...1 600 Kr........Totalt:..........55 300 Kr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här nedan finner du slutrapporten från vår tidigare insamling och stöd till församlingen i Övre Soppero som genomfördes under åren 2012-2014.

ARBETET MED SNICKERI- OCH MÅLNINGSARBETENA PÅ DEN GODE HERDENS KYRKA I ÖVRE SOPPER0 2011-2014 ÄR NU SLUTFÖRT!

Ett stort TACK till alla som på olika sätt gjorde detta arbete möjligt både genom gåvor och praktiskt!

Det har nu nästan gått drygt 30 år sedan Den Gode Herdens Kyrka i Övre Soppero invigdes. Sedan dess hade inte någon genomgripande renovering av fastigheten utomhus genomförts. Det hårda klimatet vintertid hade gått hårt åt kyrkan och stora delar av panelen var i akut behov av att bytas ut. Detta arbete har nu genomförts!

Vi gjorde sammanlagt av med cirka 280 liter färg och totalt blev det cirka 600 arbetstimmar av frivilligarbetare inklusive snickeriarbetena.

I och med 2014 års utgång har denna insamling nu avslutats! Slutresultatet blev 112 207 kronor. Ett stort tack till er alla som bidragit med gåvor och med praktiskt arbete!

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5