Sidhuvudbild

Bönetåget

Bli en månadsgivare till Bönetågets arbete!

För den som önskar är det nu möjligt att bli månadsgivare till BÖNETÅGETS arbete.

Du kan bli månadsgivare genom att ansluta dig till Bönetågets Bankkonto i Swedbank: 8150-5,04 717 955-1.

Logga in på din internetbank eller ta kontakt med ditt bankkontor så hjälper de er att lösa de praktiska frågorna kring detta.

Eftersom vi nu har flera fasta kostnader varje månad i vårt arbete skulle fler fasta månadsgivare vara till stor nytta för oss! Vi är mycket glada och tacksamma för dig som redan valt detta alternativ - Men fler månadsgivare behövs!

Ett stort TACK för era generösa gåvor för att finansiera vårt viktiga och angelägna uppdrag för vårt land!

Enskilda gåvor till bönearbetet kan sättas in på Bönetågets PlusGirokonto: 140 34 23-5 eller BankGirokonto: 732-5814. Det är också nu möjligt att swisha din gåva på Swishnummer: 123 511 18 28

Ett stort TACK för din gåva till bönearbetet för vårt land!

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5