Sidhuvudbild

"Ungdoms- och förbönsfonden"

Efter flera års erfarenhet har vi nu funnit att det finns ett stort behov av en sådan här fond, där vi kan ge stöd till förebedjare som har viljan, engagemanget och tiden för att vara med på våra förbönsresor, men inte har möjlighet att följa med p.g.a. ekonomiska skäl.

Därför har nu denna fond skapats för att ge möjlighet för fler förebedjare att kunna gå in i en aktiv förbönstjänst för vårt land - speciellt studerande ungdomar, pensionärer eller andra som av olika skäl kan ha en låg inkomst.

Ni som vill vara med och ge en gåva till denna fond ni anger detta tydligt på er inbetalningstalong. Ni skriver bara: "Ungdoms- och förbönsfonden". Så kommer pengarna att hamna på rätt konto!

Vi upplever det ytterst angeläget och viktigt att även unga människor i vår tid får möjlighet att nu också ta ett större ansvar i bön för vårt land! Ingen ska behöva avstå från att genomföra en förbönsresa genom Sverige för att man inte har råd till resan.

Här nedan kommer vi nu fortlöpande att redovisa de medel som kommer in till detta ändamål under 2024:

- 14/6 2024.................1 000 kronor....................................Totalt summa:...............................1 000 kr

Tack för ert stöd!

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5